Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Moelven Idrettslag

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Moelven Idrettslag.
Årsmøtet avholdes den 24. juni kl 20.00 i klubbhuset i Idrettsparken.

 

Følgende sak skal behandles:
Oppdatert informasjon om Skarpsno Arena og behandling av endret budsjettramme for prosjektet.


Saksdokumenter for medlemmene og innstilling fra styret legges senest én uke før årsmøtet ut på
vår hjemmeside og Facebook side, og sendes ut via mail.

Mestring, idrettsglede og likeverd!

Ta kontakt      

Takk for henvendelsen!