I tråd med kommunens anbefaling er

alle aktiviteter er stoppet frem til jul.

Mestring, idrettsglede og likeverd!

Ta kontakt      

Idrettsglede gjennom fysisk aktivitet og samhold.