Idrettsglede gjennom fysisk aktivitet og samhold.

Med tanke på de restriksjoner kommunen og fylket har gitt befolkningen, er det naturlig for MIL å lojalt følge disse.

Under henvisning til siste føringer og retningslinjer fra sentralt hold er all aktivitet nå stanset på ubestemt tid. Limtrehallen er også stengt.

Årsmøtet flyttes til 29. april klokken 20:00.

Mestring, idrettsglede og likeverd!

Ta kontakt