top of page

Årsmøte gjennomføres siste onsdag i mars hvert år.

Hovedlagets styre har følgende fastsatte møtefrekvenser:

 

Siste onsdag i:

Februar

April

September

November

Hovedlagsleder avholder møter med gruppeledere i følgende måneder:

Siste onsdag i:

Januar

Mai

August

Oktober

bottom of page