Idrettsglede gjennom fysisk aktivitet og samhold.

STYRET