Idrettsglede gjennom fysisk aktivitet og samhold.

Moelvhallen benyttes i dag til håndball og svømming